NVO paziņojumi

LLKA: turpināt tieša veida atbalstu biodegvielas ražotājiem nebūtu lietderīgi

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
18.05.2011

LLKA neatbalsta Ekonomikas ministrijas un Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācijas priekšlikumu saglabāt esošo kvotu sistēmu un paredzēt tiešo atbalstu biodegvielas ražotājiem arī turpmāk.
Jāuzsver, ka  laika posmā no 2006. - 2010. gadam biodegvielas ražotāji ir saņēmuši tiešā atbalsta veidā vairāk nekā 67 miljonus latu. Neskatoties uz to, ka krīzes sākumā tika noteikts, ka valsts ar biodegvielas ražotājiem norēķināsies pakāpeniski, tomēr 2010. gada beigās tika izmaksāta visa atliktā maksājuma summa par saražoto biodegvielu līdz 2009. gadam. Savukārt, 2011. gada maija pirmajā pusē tika izmaksāta visa valsts atbalsta summa par 2010. gadā saražoto biodegvielu. Tai pašā laikā - biodegviela tirgū tiek pārdota par tirgus cenu un šis valsts atbalsts vairāk darbojas kā papildu piemaksa, tādējādi kropļojot biodegvielas ražošanas tirgu. Biodegvielas ražotnes, saņemot šo atbalstu, ir uzbūvējušas tirgus pieprasījumam neatbilstošas (lielas) jaudas ražotnes, kuras pilnībā netiek izmantotas. Tāpat laikā, kad šīs ražotnes saņēma valsts atbalstu, tās kavēja norēķinus ar izejvielu piegādātājiem - graudu audzētājiem. Nereti atrunas bija, ka ražotājam nepietiek līdzekļu, lai norēķinātos ar izejvielas piegādātāju, jo vēl nav samaksāts valsts tiešais atbalsts. Šāds arguments tikai pierāda, ka ražotāji nespēj efektīvi plānot un izmantot savus resursus un bez valsts atbalsta nav konkurētspējīgi. 
  Ekonomikas ministrijas sagatavotā apskatā tiek minēts, ka ir jāsaglabā esošā kvotu sistēmu un jāatvēl, piemēram, 3 miljonus latu gadā valsts tiešajam atbalstam. Ja skatāmies uz mērķiem, kas ir jāsasniedz 2020. gadā saistībā ar biodegvielas izmatošanu transportā, rodas jautājums, kāpēc šā mērķa sasniegšanai valsts tiešais atbalsts tiek paredzēts tikai vienam ķēdes posmam.  Neviena Eiropas savienības direktīva neuzliek valstij par obligātu pienākumu atbalstīt tikai biodegvielas ražotājus valsts tiešā atbalsta veidā.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana