NVO paziņojumi

Zemnieku Saeimas valdes viedoklis pēc ārkārtas vēlēšanām

Zemnieku Saeima (ZSA)
23.09.2011

Lauksaimnieki galvenos, lauksaimniecības attīstībai būtiskos jautājumus jau pārrunāja ar politiskajām partijām pirms vēlēšanām. No politiķiem tiek gaidīta pārdomāta, enerģiska un godīga sava darba izpilde. Mūsu prioritātes ir ļoti skaidras – aktīva līdzdalība un stingra nostāja Eiropā – kopējās lauksaimniecības politikas reformas un taisnīgas tiešo maksājumu sistēmas izveidē pēc 2013. gada. Otrais - stabila un prognozējama nodokļu politika – esam kopā ar citām uzņēmēju organizācijām un Finanšu ministriju izstrādājuši un parakstījuši stratēģisku dokumentu par nodokļu politikas attīstību un mēs stingri sekosim, lai pamatprincipi, kas tajā iestrādāti tiktu ievēroti arī jaunajā valdībā. Mums, lauksaimniekiem, šā dokumenta kontekstā ir būtisks valsts atbalsts lauksaimniekiem, lai noturētu konkurētspēju. Tāpat arī vēlamies sagaidīt konkrētus risinājumus samazinātai PVN likmei pārtikas precēm. Un trešais būtiskais, ko sagaidām, ir reāla pieeja birokrātijas un administratīvā sloga mazināšanai – t.i. gan reālas reformas valsts pārvaldes efektivitātes paaugstināšanai, gan reāli risinājumi efektīvai sadarbībai starp valsts institūcijām un uzņēmējiem. Nepieciešams izstrādāt reālus tiesiskos un juridiskos instrumentus ēnu ekonomikas apkarošanai, kas nestu konkrētus rezultātus. Uzskatām, ka jaunajai Saeimai ir jāpiestrādā arī pie valsts protekcionisma politikas ieviešanas, lai aizsargātu vietējos ražotājus, jārada apstākļi, lai valsts un pašvaldību iepirkumos priekšroka tiktu dota vietējai produkcijai, saviem augļiem, dārzeņiem, arī dzelzceļa vagoniem.

   Būtu pārdroši prognozēt jaunu, skaistu dzīvi, tomēr mēs uzskatām, ka šobrīd ir reāla iespēja veikt progresīvas pārmaiņas. Drosmīga, gudra politika un lēmumi var sekmēt labus rezultātus, taču ļoti daudz kas ir atkarīgs arī no mums pašiem.

   Zemnieku Saeima ir spējusi izveidot konstruktīvu dialogu ar visām vadošajām politiskajām partijām, un mēs ceram, ka arī turpmāk šāds sadarbības veids būs iespējams ar valdību un Saeimu. Katram politiskam spēkam mēs varētu atrast lietas, kuras pārmest vai lēmumus, kas raisījuši vilšanos, taču domājam, ka jāstrādā ar skatu nākotnē, jāvienojas par kopīgiem mērķiem un mēs ticam, ka neatkarīgi no koalīcijas sastāva, mēs ar jauno valdību atradīsim kopīgu valodu.

   Šis ir ļoti svarīgs laiks lauksaimniekiem – tuvākā gada laikā izšķirsies Latvijas lauksaimniecības nākotne. Un gala lēmumu pieņems ne Latvijā, bet Eiropā, tādēļ lauksaimnieki sagaida spēcīgu profesionāli ar būtisku pieredzi lauksaimniecības politikas veidošanā un Eiropas lietu pārzināšanā, partijas piederība ir mazāk svarīga – lauksaimniekiem ļoti svarīga būs kompetence.

   Vecajai valdībai vajag pieturēties pie saistībām, kuras jāpilda, taču svarīgākais šoreiz ir nevis ko izdarīt, bet ko neizdarīt –nepieļaut iepriekšējās „veco Saeimu” kļūdas, proti pirms parlamenta nomaiņas – parlamentā vai valsts institūcijās nepieņemt sasteigtus, nepārdomātus lēmumus.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana