Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

http://www.losp.lv
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir biedrība, kas apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Organizācija formulē vienotu lauksaimnieku viedokli ražotāju interešu aizstāvībai un tālākām sarunām ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem.

Šobrīd LOSP apvienot 47 ražotāju organizāciju, tai skaitā 5 daudznozaru organizācijas, 34 nozaru organizācijas un 8 asociētos biedrus. Ir izvērsta sadarbība ar teritoriāliem sadarbības partneriem - rajonu lauksaimnieku apvienībām.

LOSP kā biedrība ir reģistrēta 2004.gada 28.decembrī, taču līdz reģistrācijai tā darbojās kā konsultatīva padome no 2000.gada 17.aprīļa. 2002.gadā ir izveidots LOSP Briseles birojs, kas nodrošina Latvijas lauksaimnieku interešu pārstāvniecību Eiropas Savienības mērogā.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē regulāri notiek tikšanās ar dažādiem Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un citu valsts institūciju pārstāvjiem, tai skaitā reizi mēnesī ar zemkopības ministru. Ikgadēji tiek slēgts sadarbības līgums ar Zemkopības ministriju par lauksaimnieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī atgriezeniskās saites nodrošināšanu par ministrijas pieņemtajiem lēmumiem. LOSP kā galvenā Zemkopības ministrijas konsultāciju partnera statuss lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumos ir noteikts Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir Latvijas Pilsoniskās alianses biedrs.

Vadītāji:Edgars Treibergs
Amats: LOSP valdes priekšsēdētājs
 Māra Rudzāte
Amats: LOSP valdes locekle

x

Paroles atgadināšana