Meža nozares ražotāju

Asociācija “Latvijas Koks", biedrība

http://www.latvijaskoks.lv/
"Latvijas Koks" ir biedrība, kas uz brīvprātības principa apvieno Latvijas kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumus, kā arī organizācijas, kas ieinteresētas kokapstrādes uzņēmējdarbības veicināšanā.

Asociācija “Latvijas Mēbeles", biedrība

Biedrība "Latvijas Mēbeles" ir biedrība, kas uz brīvprātības pamatiem kopīgas rīcības programmas noteikšanai un īstenošanai apvieno Latvijas juridiskās un fiziskās personas, kuru uzņēmējdarbība saistīta ar jebkura veida mēbeļu, mēbeļu detaļu un mēbeļu komponentu ražošanu, tirdzniecību un dizainu.

Biedrība "Latvijas Mēbeles" apvieno 21 mēbeļu, mēbeļu detaļu un mēbeļu komponentu ražošanas uzņēmumus.

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija, biedrība

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija (LKUEA) apvieno apmēram 70 uzņēmumus, kas darbojas koksnes apstrādes jomā, sākot no kokmateriālu sagatavošanas un zāģmateriālu ražošanas, beidzot ar kokmateriālu pārstrādi mēbeļu detaļās, mēbelēs, būvdetaļās un gatavās mājās, kā arī koksnes produkcijas realizāciju. Uzņēmumi asociācijas darbā piedalās gan tieši, gan arī apvienojoties reģionālās grupās, un ir pārstāvēti Latvijas Kokrūpniecības federācijā. Ar šo institūciju starpniecību tiek pārstāvētas biedru intereses valsts iestādēs un starptautiskajās organizācijās.

Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija, biedrība

2364http://www.latviantimber.lv
Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija (LKRTA) ir dibināta 1998. gada 12. jūnijā, lai, sadarbībā ar valsts pārvaldes, biznesa un starptautiskajām institūcijām, veicinātu Latvijas lielākās eksporta nozares attīstību, veidotu stabilu ekonomisko vidi vietējiem, ar zāģmateriālu un cita veida pārstrādātās koksnes eksportu saistītiem, uzņēmumiem.

Latvijas Kokrūpniecības federācija, biedrība

http://www.latvianwood.lv
Latvijas Kokrūpniecības federācijā (LKF) apvienojušās visas nozares uzņēmēju asociācijas - “Latvijas Koks”, "Latvijas Mēbeles", Latvijas Kokmateriālu eksportētāju asociācija (LKEA), Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija (LKUEA), Latvijas Mežizstrādātāju savienība (LMS) un Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija (LNMA). LKF dibināta Latvijas kokrūpniecības interešu pārstāvniecībai, asociāciju darbības attīstīšanai un koordinēšanai. LKF pārstāv Latvijas kokrūpniecības intereses Valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās, ES institūcijās un Eiropas Kokrūpniecības konfederācijā (C.E.I.Bois). LKF aktīvi sadarbojas ar valsts pārvaldes, profesionālajām un starptautiskajām institūcijām, lai veicinātu kokrūpniecības attīstību Latvijā, veidotu drošu ekonomisko vidi nozares uzņēmumiem. Latvijas Kokrūpniecības federācija strādā pie koksnes pielietošanas veicināšanas programmas sagatavošanas, tādējādi aicinot sabiedrību atgriezties pie videi draudzīga materiāla – koksnes - pielietošanas dažādās dzīves sfērās.

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība, biedrība

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība (LKKES) ir sabiedriska, profesionāla bezpeļņas organizācija, kura apvieno augsti kvalificētus ekspertus. LKKES veic kokmateriālu uzmērīšanu un kvalitātes vērtēšanu eksportam, reeksportam, importam, kā arī iekšzemes vajadzībām, un organizē kokmateriālu ekspertu mācību seminārus un atestāciju (sertifikāciju).

Latvijas Mednieku asociācija

16671http://www.latma.lv
Asociācijas galvenie darbības mērķi ir: attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas principiem, popularizēt medības, sadarbībā ar valsts institūcijām izstrādāt un ieviest ar medībām saistītos likumus un normatīvos aktus.

Latvijas Meža īpašnieku asociācija “KS MAA”

Biedrība Latvijas meža īpašnieku asociācija (KS MAA) ir 1993. gadā Latvijas meža īpašnieku dibināta organizācija, kuras mērķi ir sekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu, veicināt komercdarbību ar kokmateriāliem un citiem meža produktiem, sniegt konsultācijas un garantēt izglītības ieguves iespējas, kā arī aizstāvēt asociācijas biedru un citu meža īpašnieku intereses Latvijā un starptautiskā mērogā.

Latvijas Meža nozaru arodu biedrība, arodbiedrība

1141http://www.lbas.lv/lbas_str_daliborg_lmna.php
Latvijas Meža nozaru arodu biedrība (LMNA) ir brīvprātīga, neatkarīga, demokrātiska, sabiedriska organizācija, kas darbojas, ievērojot Latvijas Republikas Satversmi, likumus un savus statūtus. Biedrība apvieno mežsaimniecības, mežizstrādes, kokrūpniecības, papīra un celulozes ražošanas nozarēs strādājošos arodbiedrības biedrus.

Latvijas Mežizstrādātāju savienība, biedrība

Latvijas Mežizstrādātāju savienība (LMS) dibināta 1994. gada janvārī, apvienojoties 29 mežizstrādes uzņēmumiem. Tā izveidota un darbojas, lai aizstāvētu mežizstrādes uzņēmēju likumīgās tiesības un intereses valsts varas un pārvaldes institūcijās, sadarbotos ar radniecīgām ārvalstu organizācijām, izveidotu informatīvo bāzi, risinātu specializācijas un kooperācijas jautājumus, veicinātu eksportu un veicinātu dalībnieku profesionālo izaugsmi.

Pašreiz savienības sastāvā ir 15 uzņēmumi, kuru pamatnodarbošanās ir mežizstrāde, koksnes pārstrāde (galvenokārt zāģmateriālu ražošana) un eksports.

Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija, biedrība

“Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija” (LNMA) ir sabiedriska organizācija, kuras darbības mērķis ir pārstāvēt mežizstrādātāju intereses un aizstāvēt mežizstrādātāju un ar mežizstrādi saistīto pakalpojumu sniedzēju tiesības valsts institūcijās un pārstāvniecībās Latvijā, kā arī ārpus tās robežām.

Meža īpašnieku biedrība (MĪB)

http://www.mezaipasnieki.lv
Meža īpašnieku biedrība ir dibināta 2005. gada septembrī. Meža īpašnieku biedrība apvieno gan lielos un mazos privātos meža īpašniekus, gan komercsabiedrības, gan pašvaldības, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā atrodas mežs. 2007. gada sākumā biedrības biedru īpašumā un tiesiskajā valdījumā bija 1,68 miljoni hektāru meža, kas veido 57% no visām Latvijas meža platībām.

x

Paroles atgadināšana