Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība

http://www.kartupeli.lv/
Apvieno kartupeļu audzētājus un pārstrādātājus, lai koordinētu biedrības biedru savstarpējo darbību kopīgu interešu aizstāvēšanai, veicinātu sadarbību, tirgus attīstību un iekšējā tirgus aizsardzību, kā arī, lai pārstāvētu savu biedru intereses attiecībās ar valsts varas, pārvaldes un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs, kuru darbība ietekmē biedrības biedru intereses

Vadītāji:Aiga Kraukle
Amats: Valdes priekšsēdētāja
 Ilgvars Krūmiņš
Amats: Valdes priekšsēdētājas vietnieks

x

Paroles atgadināšana