Latvijas Lauku sieviešu apvienība

Latvijas Lauku sieviešu apvienība

http://www.llsa.lv

Latvijas Lauku sieviešu apvienība (LLSA) dibināta 2000. gada 28. novembrī. Apvienības dibināšanā piedalījās 240 lauku sieviešu pārstāves no 22 rajoniem.

LLSA pirmsākums meklējams konkursā „Radoša sieviete laukos”, kuru pirmoreiz Latvijā „Lauku avīzes” galvenā redaktora vietniece M. Igaune, Jaunatnes centra vadītāja S. Vēvere un raidījuma „Mūsu zemīte” producente D. Bruņiniece organizēja 1998. gada pavasarī.

Pēc tam, kad rajona konferences bija notikušas Liepājā un Valmierā un saprasts, ka izteiktas pārmaiņas lauku sieviešu dzīvē var viest tikai kopīgas apvienības veidošana, 2000.gada 6. jūnijā Bulduros tika organizēta pirmā Latvijas Lauku sieviešu konference. Tās mērķis – aktivizēt lauku sievietes izglītoties, radoši attīstīt savas spējas uzņēmējdarbībā, celt savu pašapziņu un veidot cilvēka cienīgu dzīvi laukos.

Kopš 2001. gada ir paveikts liels organizatoriskais darbs. Apzināti lauku sieviešu klubi, izveidots sadarbības tīkls starp visām sieviešu organizācijām Latvijā. Katru gadu notiek 12 padomes sēdes.

Veidojas sadarbība ar Igaunijas un Lietuvas Lauku sieviešu apvienībām.

Vadītāji:Rasma Freimane

x

Paroles atgadināšana