Latvijas Meža īpašnieku asociācija “KS MAA”

Latvijas Meža īpašnieku asociācija “KS MAA”

Biedrība Latvijas meža īpašnieku asociācija (KS MAA) ir 1993. gadā Latvijas meža īpašnieku dibināta organizācija, kuras mērķi ir sekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu, veicināt komercdarbību ar kokmateriāliem un citiem meža produktiem, sniegt konsultācijas un garantēt izglītības ieguves iespējas, kā arī aizstāvēt asociācijas biedru un citu meža īpašnieku intereses Latvijā un starptautiskā mērogā.

     No aptuveni 155 000 privāto mežu īpašnieku Latvijā, par organizācijas biedriem un atbalstītājiem kā pakalpojumu izmantotāji, kļuvušas vairāk kā 40 000 fiziskās un juridiskās personas, bet kā kooperatīva biedri – īpašnieki - ar saviem ieguldījumiem organizācijas komercdarbības attīstīšanā piedalās 1200 Latvijas meža īpašnieki un uzņēmēji.

KS MAA darbības uzdevumi ir:

  • sekmēt meža īpašnieku kooperēšanos un vietējo organizāciju nostiprināšanu;
  • sniegt pakalpojumus meža apsaimniekošanā, veicināt privātās mežsaimniecības ekonomisko efektivitāti;
  • nodrošināt mežu ilgspējīgas izmantošanas metožu un apliecināšanas sistēmu ieviešanu;
  • palīdzēt meža īpašniekiem iegūt nepieciešamo profesionālo izglītību un saņemt konsultācijas.

KS MAA pastāvīgi piedalās starpvalstu sadarbības un tehniskās palīdzības projektos un programmās privātās mežsaimniecības attīstības veicināšanai, kā arī uztur un nostiprina sakarus ar citu valstu (it īpaši Baltijas jūras reģiona) meža īpašnieku organizācijām.

KS MAA ir biedrs CEPF – Eiropas privāto mežu īpašnieku asociāciju federācijas biedre - kopš 1999. gada, ELO – Eiropas zemes īpašnieku organizācijas biedre - kopš 2002. gada, IFFA – Starptautiskajā ģimeņu mežsaimniecību alianses biedre - kopš 2001. gada, PEFCC – Mežu sertifikācijas veicināšanas programmas padomes biedre - kopš 1999. gada, Baltic-NSF – Baltijas jūras reģiona valstu meža īpašnieku asociāciju apvienības biedre - kopš 1998. gada.

Vadītāji:Ēriks Zaķis
Amats: priekšsēdētājs
 Skaidrīte Albertiņa

x

Paroles atgadināšana