Statistikas pamatdati

Augkopības kultūru platības un iegūtā kopraža Latvijā

Agnese Krieviņa, AgroPols
26.08.2009

Vienība

1995

2000

2006

2007

2008

2008/2003

Izmantotā LIZ:

‘000 ha

...

1587,2

1855,3

1839,2

1825,1

115%

Graudaugi

‘000 ha

408,4

420,0

511,8

521,9

544,2

127%

no tiem:

- kvieši

‘000 ha

109,6

158,1

215,1

224,5

256,6

153%

Eļļaugi

‘000 ha

2,5

7,2

84,8

100,1

85,4

304%

Cukurbietes

‘000 ha

9,5

12,7

12,7

0,3

0,0

0%

Kartupeļi

‘000 ha

75,3

51,3

45,1

40,3

37,8

69%

Augļi un ogas

‘000 ha

29,3

12,3

13,7

10,3

7,4

56%

Dārzeņi

‘000 ha

17,5

9,8

13,6

11,1

9,6

66%

Pārējā

‘000 ha

...

1 074

1 174

1 155

1 141

111%

Kopraža:

Graudaugi

‘000 t

689,0

923,6

1158,7

1535,2

1689,4

181%

no tiem:

- kvieši

‘000 t

243,7

427,4

598,3

807,3

989,6

211%

Eļļaugi

‘000 t

1,3

10,5

122

197,4

204,9

534%

Cukurbietes

‘000 t

250,0

407,7

473,9

10,8

0,0

0%

Kartupeļi

‘000 t

863,7

747,1

550,9

642,1

673,4

91%

Augļi un ogas

‘000 t

76,8

48,6

46,3

37,0

32,4

70%

Dārzeņi

‘000 t

23,7

105,8

174,4

155,9

155,3

71%

Pēdējo piecu gadu laikā graudaugu platības Latvijā palielinājušās gandrīz par 30%, tajā skaitā par vairāk kā pusi pieaugot galvenajai graudaugu kultūrai – kviešiem. Visstraujākais kviešu platību pieaugums fiksēts 2006. un 2008.gadā.

No nenozīmīgas kultūras 2000.gadā rapsis kļuvis par platības ziņā trešo nozīmīgo kultūru pēc kviešiem un miežiem. Kopš 2003.gada rapšu platības pieaugušās vairāk kā 3 reizes.

Savukārt kartupeļu platības turpina samazināties, piecu gadu laikā sarūkot par aptuveni 30%. Ņemot vērā pieņemto lēmumu par cukura ražošanas pārtraukšanu Latvijā, kopš 2007.gada cukurbiešu platības Latvijā ir nenozīmīgas. Galvenokārt pēdējos divi gadi noteikuši to, ka kopš 2003.gada par attiecīgi 44% un 34% samazinājušās arī augļu un dārzeņu platības Latvijā.

Laika posmā 2003.-2008.gads kā augkopībai īpaši nelabvēlīgs atzīmējams 2003. un 2006.gads, kad slikto laika apstākļu ietekmē ievērojami samazinājās graudaugu un rapšu ražība. Augļkopjiem īpaši nelabvēlīgs bijis 2004.gads. Savukārt augstākās ražības rādītāji sasniegti, kā arī rekordražas graudaugiem un rapsim iegūtas 2008.gadā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana