Statistikas pamatdati

Latvijas lauksaimniecības izlaides struktūra

Agnese Krieviņa, AgroPols
08.10.2009

Latvijas lauksaimniecības izlaides struktūra

Saskaņā ar 2008.gada datiem, augkopība veidoja gandrīz 56% no kopējās Latvijas lauksaimniecības izlaides vērtības, bet lopkopība – 41,7%. Pateicoties ļoti labai kopražai un augstajām cenām, graudkopība pēdējos divos gados bija nozīmīgākā lauksaimniecības nozare Latvijā, apsteidzot piena nozares izlaides vērtību. Graudkopības un piensaimniecības īpatsvars 2008.gadā veidoja 43% no kopējās lauksaimniecības izlaides Latvijā.

Starp atsevišķām nozarēm, kuru īpatsvars ievērojami palielinājies pēdējos gados, atzīmējama putnkopība.

Latvijas lauksaimniecības izlaides struktūra, %

2000.

2003.

2006.

2007.

2008.

Graudaugi

21,1

19,1

19,0

26,5

22,2

Tehniskās kultūras

4,3

5,0

6,4

6,1

7,6

Lopbarības kultūras

6,6

9,3

9,5

9,1

11,2

Dārzeņi un dārzkopības produkti

5,1

7,8

5,9

3,8

4,2

Kartupeļi

6,1

9,1

7,9

7,2

8,4

Augļi un ogas

2,1

1,8

1,6

1,5

1,1

Pārējie augkopības produkti

0,6

0,9

0,6

1,3

1,2

AUGKOPĪBA KOPĀ

45,9

53,1

50,8

55,5

55,9

Liellopi

5,8

5,0

5,2

4,9

3,6

Cūkas

11,8

11,1

7,3

6,6

7,4

Zirgi

0,2

0,2

0,1

0,0

0,1

Aitas un kazas

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

Mājputni

2,2

1,7

2,7

3,7

4,2

Pārējie dzīvnieki

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Piens

23,4

20,0

24,8

21,2

20,8

Olas

6,7

5,2

3,5

3,6

4,1

Pārējie dzīvnieku produkti

2,3

2,1

2,5

1,4

1,1

LOPKOPĪBA KOPĀ

52,7

45,7

46,2

41,9

41,7

LAUKSAIMNIECĪBAS PREČU PRODUKCIJA

98,6

98,8

97,1

97,4

97,6

LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMI

1,4

1,2

2,9

2,6

2,4

LAUKSAIMNIECĪBA KOPĀ

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


AgroPols

x

Paroles atgadināšana