Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1510 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""

MK, Noteikumi,  Nr. 1510
22.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai””.

Noteikumu projekts paredz grozījumus atbalsta saņemšanas nosacījumos Rīcības programmas pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, precizējot atbalsta saņemšanas teritoriju.


Pēc LAD lēmuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu vietējā rīcības grupai dienestā būs jāiesniedz:
- informācija par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā atbalsta apmēra sadalījumu;
- rīcības plānā ietverto rīcību pa gadiem;
- projektu iesniegums pieņemšanas kārtām atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai.

Lai sekmētu kvalitatīvu un ekonomiskajai situācijai atbilstošu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, tiek pieļauts biežāk aktualizēt vietējo attīstības stratēģiju, ierosinot tajā grozījumus, kā arī noteikumu projekts paredz saīsināt rīcības plāna grozījumu saskaņošanas laiku līdz 10 dienām.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana