select * from APASE where ID='0'Table './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT, if(a.DATUMS1>now(),a.DATUMS1,a.DATUMS) , a.LAIKS from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page in ('93') and (a.DATUMS>now() or a.DATUMS1>now()) and a.MAIN_TYPE='SLUDEKLIS' group by p2p.pase order by a.DATUMS , a.ID asc limit 5Table './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page in (16,65,66,67,68,116,115,114,117,118,119) and a.DATUMS>DATE_ADD(now(), interval -14 day ) group by p2p.pase order by a.views desc , a.DATUMS desc , a.ID desc limit 3Table './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page='16' and a.ID not in () group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID desc limit 3You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID desc limit 3' at line 1
select a.ID, a.LAT from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where a.MAIN_TYPE in ('JAUTAJUMS') and p2p.page='113' group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID desc limit 5Table './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired

Latvijas Dabas fonds

select ID from APASE where DATUMS>'2009-01-01' and GEOGR_KOKS like '-29-'Table './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT, if(a.DATUMS1>now(),a.DATUMS1,a.DATUMS) , a.LAIKS from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page in ('67') and (a.DATUMS>now() or a.DATUMS1>now()) and a.MAIN_TYPE='SLUDEKLIS' and a.ID in (-1) group by p2p.pase order by a.DATUMS , a.ID ascTable './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT, a.DATUMS from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page in ('66') and a.ID in (-1) group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID ascTable './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT,a.DATUMS from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page in ('65') and a.ID in (-1) group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID ascTable './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
4759

Latvijas Dabas fonds

http://www.ldf.lv

Latvijas Dabas fonds (LDF) ir sabiedriska organizācija, kas dibināta jau 1990. gadā. Sākotnēji fonda nosaukums bija “Gandra fonds”, taču 1991. gadā  tas tika mainīts uz “Latvijas Fonds dabai”. Tomēr vēl pēc gada - 1992. gadā fonda Valde apstiprināja tā tagadējo nosaukumu “Latvijas Dabas fonds”.

LDF dibināja ar mērķi izstrādāt retu, apdraudētu sugu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības projektus, un piesaistot finansējumu, nodrošināt to realizāciju.

Sākotnējā darbības periodā uzmanība, galvenokārt, tika veltīta atsevišķu sugu aizsardzībai, bet uzkrājot pieredzi projektu izstrādē un realizācijā, kompleksie dabas aizsardzības projekti kļuva par LDF prioritāti.

Vadītāji:Ainārs Auniņš
Amats: padomes priekšsēdētājs

x

Paroles atgadināšana