select * from APASE where ID='0'Table './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT, if(a.DATUMS1>now(),a.DATUMS1,a.DATUMS) , a.LAIKS from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page in ('93') and (a.DATUMS>now() or a.DATUMS1>now()) and a.MAIN_TYPE='SLUDEKLIS' group by p2p.pase order by a.DATUMS , a.ID asc limit 5Table './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page in (16,65,66,67,68,116,115,114,117,118,119) and a.DATUMS>DATE_ADD(now(), interval -14 day ) group by p2p.pase order by a.views desc , a.DATUMS desc , a.ID desc limit 3Table './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page='16' and a.ID not in () group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID desc limit 3You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID desc limit 3' at line 1
select a.ID, a.LAT from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where a.MAIN_TYPE in ('JAUTAJUMS') and p2p.page='113' group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID desc limit 5Table './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired

Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija (LŠZAA)

select ID from APASE where DATUMS>'2009-01-01' and GEOGR_KOKS like '-39-'Table './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT, if(a.DATUMS1>now(),a.DATUMS1,a.DATUMS) , a.LAIKS from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page in ('67') and (a.DATUMS>now() or a.DATUMS1>now()) and a.MAIN_TYPE='SLUDEKLIS' and a.ID in (-1) group by p2p.pase order by a.DATUMS , a.ID ascTable './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT, a.DATUMS from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page in ('66') and a.ID in (-1) group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID ascTable './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
select a.ID, a.LAT,a.DATUMS from pase2page p2p JOIN APASE a on p2p.pase=a.ID where p2p.page in ('65') and a.ID in (-1) group by p2p.pase order by a.DATUMS desc , a.ID ascTable './LVAEI/APASE' is marked as crashed and should be repaired
7079

Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija (LŠZAA)

http://www.lszaa.lv
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas (LŠZAA) galvenie mērķi ir:
    • dot savu ieguldījumu Latvijas Republikas tautsaimniecībā, īstenojot efektīvu darbību Latvijas šķirnes zirgu selekcijā;
    • attīstīt zirgkopību kā tautsaimnieciski svarīgu lauksaimnieciskās ražošanas un eksporta nozari, aktīvi piedaloties starptautiskajā zinātniskajā un ekonomiskajā sadarbībā;
    • saglabāt un uzturēt Latvijas šķirnes zirgu genofondu, izstrādājot perspektīvu darba plānu;
    • kalpot zirgu audzētāju kopējo interešu aizstāvībai;
    • veicināt asociācijas biedru izaudzēto zirgu tirdzniecību Latvijā un ārpus tās robežām.

LŠZAA galvenie darbības virzieni ir:
    • risina visus Latvijas zirgu šķirnes ciltsdarba jautājumus, balstoties uz visiem saistošajiem LR Ministru kabineta noteikumiem;
    • sniedz ciltsdarba pakalpojumus;
    • realizē «Latvijas zirgu šķirnes ciltsdarba programmu 2004.gadam un tuvākai perspektīvai līdz 2009. gadam»;
    • realizē «Latvijas šķirnes zirgu braucamā tipa ciltsdarba programmu 2004. - 2009.gadam»;
    • veic šķirnes zirgu un to pēcnācēju novērtēšanu;
    • organizē un veic vaislas ērzeļu sertificēšanu;
    • organizē un veic jaunzirgu darbaspēju vērtēšanu;
    • konsultē jautājumos par zirgu audzēšanu, turēšanu un ēdināšanu;
    • izstrādā kritērijus, pēc kuriem nosaka zirgu kvalitāti un ciltsvērtību.

Vadītāji:Guntis Rozītis
Amats: valdes priekšsēdētājs
 Aija Luse
Amats: izpilddirektore

x

Paroles atgadināšana