Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija (LŠZAA)

7079

Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija (LŠZAA)

http://www.lszaa.lv
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas (LŠZAA) galvenie mērķi ir:
    • dot savu ieguldījumu Latvijas Republikas tautsaimniecībā, īstenojot efektīvu darbību Latvijas šķirnes zirgu selekcijā;
    • attīstīt zirgkopību kā tautsaimnieciski svarīgu lauksaimnieciskās ražošanas un eksporta nozari, aktīvi piedaloties starptautiskajā zinātniskajā un ekonomiskajā sadarbībā;
    • saglabāt un uzturēt Latvijas šķirnes zirgu genofondu, izstrādājot perspektīvu darba plānu;
    • kalpot zirgu audzētāju kopējo interešu aizstāvībai;
    • veicināt asociācijas biedru izaudzēto zirgu tirdzniecību Latvijā un ārpus tās robežām.

LŠZAA galvenie darbības virzieni ir:
    • risina visus Latvijas zirgu šķirnes ciltsdarba jautājumus, balstoties uz visiem saistošajiem LR Ministru kabineta noteikumiem;
    • sniedz ciltsdarba pakalpojumus;
    • realizē «Latvijas zirgu šķirnes ciltsdarba programmu 2004.gadam un tuvākai perspektīvai līdz 2009. gadam»;
    • realizē «Latvijas šķirnes zirgu braucamā tipa ciltsdarba programmu 2004. - 2009.gadam»;
    • veic šķirnes zirgu un to pēcnācēju novērtēšanu;
    • organizē un veic vaislas ērzeļu sertificēšanu;
    • organizē un veic jaunzirgu darbaspēju vērtēšanu;
    • konsultē jautājumos par zirgu audzēšanu, turēšanu un ēdināšanu;
    • izstrādā kritērijus, pēc kuriem nosaka zirgu kvalitāti un ciltsvērtību.

Vadītāji:Guntis Rozītis
Amats: valdes priekšsēdētājs
 Aija Luse
Amats: izpilddirektore

x

Paroles atgadināšana