Statistikas pamatdati

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits un iegūtā produkcija Latvijā

Agnese Krieviņa, AgroPols
03.09.2009

Vienība

1995

2000

2006

2007

2008

2008/2003

Dzīvnieku skaits:

Liellopi

‘000

537,1

366,7

377,1

398,7

380,2

100%

t.sk. govis

‘000

291,9

206,5

191,9

195,6

183,1

96%

t.sk. slaucamās govis

‘000

291,9

204,5

182,4

180,4

170,4

91%

Cūkas

‘000

552,8

393,5

416,8

414,4

383,7

86%

t.sk. sivēnmātes

‘000

70,3

32,9

36,6

36,92

33,3

92%

Aitas un kazas

‘000

81,0

39,0

55,6

66,9

80,0

148%

t.sk. aitu un kazu mātes

‘000

...

21,3

35,12

40,36

50,1

173%

Pārējie dzīvnieki:

- zirgi

‘000

27,2

19,9

13,6

13,0

13,1

85%

- truši

‘000

152,5

110,9

92,9

96,4

57,4

38%

- mājputni

‘000

4198,3

3104,6

4488,1

4756,8

4620,5

115%

Produkcija:

Liellopu gaļa

‘000 tonnas

48,0

22,4

20,7

22,8

21,4

101%

Cūkgaļa

‘000 tonnas

62,6

31,5

37,8

40,4

40,7

110%

Aitu un kazu gaļa

‘000 tonnas

1,1

0,4

0,4

0,5

0,6

157%

Putnu gaļa

‘000 tonnas

10,8

7,2

20,6

20,6

23,1

186%

Olas

‘000 tonnas

421,0

437,1

552,7

630,4

601,7

118%

Cita gaļa (trušu un zirgu)

‘000 tonnas

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

95%

Piens (govs)

‘000 tonnas

943,9

823

812,1

838,4

832,1

106%

t.sk. pārdots pārstrādei

‘000 tonnas

321

398,1

592,3

630,7

633,8

146%

Piens (kazas)

‘000 tonnas

3,8

2,0

2,9

3,3

1,3

52%

Medus

‘000 tonnas

1,0

0,3

1,4

0,9

0,5

82%

Vilna

tonnas

166

72

61

65

32

48%


Latvijā turpinās slaucamo govju skaita samazināšanās tendence, 2008.gadā to skaits bija sarucis par 9%, salīdzinot ar 2003.gadu. Taču izslaukuma kāpums ļāvis ne tikai saglabāt, bet pat par 6% palielināt piena ražošanu šajā periodā. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem kopš pievienošanās ES, 2008.gadā pirmo reizi fiksēts apjomu kritums. Gandrīz par pusi (+46%) šajā periodā pieaudzis pārstrādei pārdotā piena daudzums.

Kopējais liellopu skaits 2008.gadā bija gandrīz tādā pašā līmenī kā 2003.gadā.

Salīdzinot ar 2003.gadu, par 14% samazinājies arī kopējais cūku skaits, sivēnmāšu skaits sarucis mazāk – par 8%, ko galvenokārt noteica ievērojamais kritums tieši 2008.gadā. Cūkgaļas ražošanas apjomi šajā periodā kopumā palielinājušies par 10%.

Kopš 2003.gada gandrīz par pusi pieaudzis aitu un kazu skaits (+48%), kas saistīta ar ievērojamo aitu skaita kāpumu. Pēdējos gados bija novērojams ļoti straujš putnu gaļas ražošanas apjomu pieaugums, kas 2008.gadā par 86% pārsniedza 2003.gada ražošanas līmeni. Tāpat pastāvīgi palielinājies olu ražošanas apjoms, lai gan 2008.gadā fiksēts kritums.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana