Citi biznesi

Kurzemes pusē attīrīts zivju migrācijas ceļš un ierīkota mākslīgā nārsta vieta

Inese Pabērza, Dabas aizsardzības pārvalde
12.08.2015

Lai veicinātu lašveidīgo zivju - taimiņu (Salmo trutta), strauta foreļu (Salmo trutta fario) un upes nēģa (Lampetra fluviatilis)- resursu dabisko atražošanos, Dabas aizsardzības pārvalde, šovasar Slīteres Nacionālajā parkā - Ķikana upē un Pitragupē, veikusi zivju migrācijas ceļu attīrīšanu no iekritušiem kokiem un sanesumiem, kā arī ierīkojusi mākslīgo nārsta vietu dabas lieguma "Raķupes ieleja" teritorijā.

Lai uzlabotu aizsargājamo sugu nārsta vietu kvalitāti un kvantitāti, 4km kopgarumā veikta Ķikana upes un Pitragupes posmu attīrīšana no upē iekritušiem kokiem, zariem un to sanesumiem, no bebru dambjiem, to paliekām un esošo nārsta vietu attīrīšana no dažādiem sanesumiem un zariem.

Savukārt mākslīgā nārsta vieta Raķupē ierīkota, jo pašlaik Raķupes straujtecēs nārstojošu sugu zivīm piemērotas nārsta vietas koncentrējas galvenokārt tiltu tuvumā, kur notikusi grants piebēršana. Projekta ietvaros Dundagas novada teritorijā, Raķupē ierīkota mākslīga nārsta vieta - upes posmā iebērts 80t rupjas grants-oļu, tādejādi izveidojot straujāk tekošu posmu ar akmeņainu gultni, kas potenciāli būs piemērots straujtecēs nārstojošu sugu nārstam un mazuļu attīstībai.

Jāpiebilst, ka iepriekš minētās upes ir tipiskas taimiņu, strauta foreļu un upes nēģa upes.

Aktivitātes veiktas Zivju fonda finansēto projektu "Zivju migrācijas ceļu attīrīšana Slīteres Nacionālajā parkā" un "Nārsta vietas ierīkošana" ietvaros.

Dabas aizsardzības pārvalde

x

Paroles atgadināšana