Citi biznesi

Uzlabo atbalsta piešķiršanas kārtību piekrastes zvejniekiem

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
08.02.2017

Otrdien, 7.februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana".

Lai sekmētu zvejniecības nozares konkurētspēju un EJZF līdzfinansējuma ieguldīšanu, atbalsta piešķiršanas kārtībā noteikts, ka ir pieļaujama arī pamatlīdzekļa papildu iegāde gadījumos, kad atbalsta pretendenta rīcībā esošais pamatlīdzeklis vēl nav sasniedzis 10 gadu vecumu, taču ar nosacījumu, ka atbalsta pretendenta rīcībā esošais pamatlīdzeklis tiek saglabāts noteiktu periodu.

Atbalsta piešķiršanas kārtībā precizēts, ka publiskais finansējums 80 % apmērā pienākas tikai par tām attiecināmajām izmaksām, kas ir saistītas ar piekrastes zveju. Tāpat jaunā kārtība paredz palielināt attiecināmo izmaksu summas griestus vienam atbalsta pretendentam 2014.–2020. plānošanas periodā līdz četriem miljoniem eiro līdzšinējo trīs miljonu eiro vietā.

Uz atbalstu pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana" var pretendēt biedrības, kurās ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot komerciālo zveju iekšējos ūdeņos.

Atbalsta piešķiršanas kārtībā veikti arī citi tehniski precizējumi, tostarp jauna prasība atbalsta pretendentam norādīt savam projektu iesniegumam atbilstošo projektu atlases kritēriju punktu skaitu.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļvietnē www.vestnesis.lv . Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"" pieejama MK tīmekļvietnē.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana