Jautājiet! - Atbildēsim....

29.10.2009.Vai PVD nevar palīdzēt sagādāt bezmaksas vakcīnas (vismaz vienu no divām), lai likvidētu vai ierobežotu pasterelozi?

28.10.2009.Ja valstij nav naudas, lai segtu GSE izmeklējumus, un tas paliek kautuvju ziņā, saprotams, ka šos izmeklējumus apmaksās zemnieks. Vai, ņemot vērā mūsu ekonomisko situāciju, un to, ka Latvijā pozitīvu GSE nav bijis, šos izmeklējumus veseliem kautiem dzīvniekiem varētu neveikt? ZM solīja rast 30% valsts atbalstu šo analīžu veikšanai. Vai PVD ir zināms, kā risinās šis jautājums?

27.10.2009.Kādi konkrēti uzskaites žurnāli tagad tiek prasīti z/s? Kādēļ jāpilda arī bioprodukta uzskaites žurnāls? Vai nepietiek ar mākslīgās apsēklošanas žurnālu, kas bioprodukta izsekojamībai ir svarīgāks un informāciju saturošāks?

21.10.2009.Divi jautājumi par daļēji naturālajām saimniecībām

19.10.2009.Par lopbarības žurnālu. Kādēļ ienākošās pavadzīmes par lopbarības iegādi jāpārraksta atsevišķā žurnālā? Šīs pavadzīmes parasti ir sakārtotas mapē un atrodas saimniecībā uz vietas.

14.10.2009.Kādas ir PVD funkcijas pēc apvienošanās ar Ciltsdarba inspekciju? Kādus jautājumus lauksaimniecības produkcijas ražotājam uzdos un kādus dokumentus prasīs PVD inspektori uz vietas - uzņēmumā?

11.10.2009.Kādi MK noteikumi vai likumi jāgroza, lai Latvijā tiktu atļauta mājražoto produktu tirdzniecība mazumtirdzniecībā?

09.10.2009.Cik bieži tiek ņemti paraugi un veiktas importa ābolu (īpaši lēto) analīzes, lai noteiktu, vai tie atbilst ES prasībām un nav kaitīgi cilvēku veselībai?

08.10.2009.Daži jautājumi par piena kvalitāti un tās kontroli

27.08.2009.Nacionālās subsīdijas un līdzekļu izmaksa 2009. gadā. Kā notiek process, kādēļ izmaksa kavējās dažos pasākumos, piemēram, aitu māšu atbalsts?

27.08.2009.Divi jautājumi par Agrovidi

27.08.2009.Divi jautājumi par meliorāciju

27.08.2009.Būtu lietderīgi vēlreiz izvērtēt iepirkuma procedūru nepieciešamību visai nelieliem projektiem, izmantojot Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) starpniecību, kā to nosaka vispārējā likumdošana iepirkuma jautājumos

27.08.2009.Divi jautājumi par "Atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem"

27.08.2009.Vairāki jautājumi par pasākumu “Lauku saimniecību modernizācija"

27.08.2009.Kad plānotas nākošās projektu pieņemšanas kārtas pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”, „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” un „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”?

25.08.2009.Plāno līgumus ar LAD par atbalsta saņemšanu vairs neslēgt. Kādēļ vajadzēja mainīt šos noteikumus un ko iegūsim no jaunieveduma?

31.07.2009.Kas notiek, ja pārdod piena produktus ar neatbilstoši augstu temperatūru? Vai šis piens tiek izņemts no tirdzniecības? Kādas ir soda sankcijas?

31.07.2009.Kādas funkcijas PVD pārņems no Ciltsdarba valsts inspekcijas (CVI) pēc tās likvidācijas?

31.07.2009.Kā rīkoties biškopim, ja notiek miglošana (augu aizsardzības līdzekļu pielietošana un biškopības saimniecību līdzāspastāvēšana) un biškopis par to nav brīdināts?

31.07.2009.Kā rīkoties biškopim, ja notiek miglošana (augu aizsardzības līdzekļu pielietošana un biškopības saimniecību līdzāspastāvēšana) un biškopis par to nav brīdināts?

31.07.2009.Kāda ir VAAD attieksme pret latvāņiem? Vai tiem cilvēkiem, kuri savā īpašumā deklarēja platības ar latvāņiem, nedraud sankcijas? Tie, kuri pieteikušies, saņem arī platībmaksājumus.

31.07.2009.Kā tiek risināts jautājums par ķimikāliju tukšās taras nodošanu pēc augu aizsardzības līdzekļu izlietošanas?

24.07.2009.VAAD atbildes lauksaimniekiem

17.07.2009.Lauksaimniekiem atbild PVD

1 | 2 | 3
x

Paroles atgadināšana